امروز غروب در یکی از پارک های شهر تهران سجی توسط یکی از مامورین به دستور سرهنگ یدالهی دستگیر شد
ماجرا از این قرار بود که سجی با پخش چنتا آهنگ در چنل های مختلف عده ای رو به تمسخر گرفته بود انها هم از ماجرا عصبانی و شکویه ای علیه وی تنظیم نموده اند
همچنین سجی متهم به مشاکیل اجتماعی و گمراهی افراد شده است
 سجی که در حال انتقال به ماشین اتظامی بود با صدایی بلند و لحنی پر از دلخوری عدالت را در کشور محکوم به گناه کرد
حال نمیدانم تا کی باید به این روال عدالت ادامه بدهیم


سجی منبع : سجی
برچسب ها :